Online Exhibition /
intervention 03
transition

EEN FOCUS OP NIET-INDUSTRIËLE MODE

In de eerste twee interventies is het noodlottige perspectief van mode en de bijkomende ongelijkheden en opofferingszones (lees hierover meer in de longread van Sandra Niessen voor Interventie 01) duidelijk geworden. Voor de derde interventie richt guest-editor Warehouse | A Place for Clothes in Context , zich op de makers en hoe zij alternatieve, niet-kapitalistische en niet-industriële manieren voor het maken, gebruiken, zien en ervaren van mode en kleding inzichtelijk kunnen maken. Aangezien de huidige mode-industrie en het kapitalisme onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, is Warehouse van mening dat wanneer we de mode-industrie willen veranderen en we zoeken naar alternatieven, we moeten beginnen met het onderscheiden van mode-industrie en andere vormen van mode:

"De mode-industrie of industriële mode is, naar onze mening, slechts een van de vele vormen van mode onder de paraplu van een 'modesysteem'. Het is echter deze kapitalistische vorm van mode, een van uitbuiting, kolonisatie en vervuiling, die verreweg de meest dominante en schadelijke is.

In lijn met Transition, het thema van interventie #3, zijn we er sterk van overtuigd dat we dit giftige modesysteem niet kunnen repareren met dezelfde kapitalistische cultuur die het heeft gecreëerd. Daarom hebben we besloten om verschillende kritische (mode) makers te betrekken die in hun praktijk de kaders en limieten van de kapitalistische mode-industrie benoemen en bekritiseren, maar ook alternatieve benaderingen van mode inzichtelijk maken.”

guest-editor & auteur: warehouse

Warehouse is een in Amsterdam gevestigd platform opgericht door Elisa van Joolen, Femke de Vries en Hanka van der Voet, gerund samen met Anouk Beckers en Chet Bugter, dat een plek wil bieden aan kritische mode perspectieven en makers. Door onder meer tentoonstellingen, lezingen, performances, publicaties en items te organiseren en te maken, wil Warehouse een omgeving creëren die een kritische dialoog mogelijk maakt. Om zo een alternatief modediscours te creëren dat verder gaat dan het zien van mode en kleding als handelswaar en dragers als consumenten.

LONGREAD 03 - DEEL 2: AÏCHA ABBADI

Door middel van theorie en praktijk verkent de in Berlijn gevestigde Aïcha Abbadi de grenzen van de mode en reflecteert ze op de discipline zelf. Ze is geïnteresseerd in niche-modepraktijken en alternatieve manieren om mode te maken en je in mode te begeven. Ze beschouwt deze bijdragen als essentieel voor een perspectiefverschuiving die de dominante verhalen in mode kan onderbreken. Daarnaast is ze betrokken bij buurtinitiatieven in Berlijn waarin, voor creatieve cultureel en sociale diverse omgevingen, gemeenschappelijke ruimtes worden gecreëerd en actieve participatie aangemoedigd wordt.

LONGREAD 03 - DEEL 3: CHINOUK FILIQUE DE MIRANDA

Chinouk Filique de Miranda, mode-onderzoeker en maker, onderzoekt de cross-over tussen het modesysteem en de digitale cultuur met een focus op het introduceren van digitale geletterdheid in de mode. In haar praktijk benadert ze mode als een subliminaal communicatiemiddel dat ze wil demystificeren om consumenten te informeren over complexe zaken met betrekking tot zeggenschap binnen de huidige digitale cultuur. In haar lopende onderzoeksproject ‘The Algorithmic Gaze’ wordt de digitalisering van mode en de nieuwe manieren waarop het modesysteem en haar consumenten met elkaar in contact staan via technologisch verworven ritmes, onderzocht en uitgelegd.

LONGREAD 03 - DEEL 4: SHANZHAI LYRIC

Shanzhai Lyric is een onderzoeksproject dat radicale logistiek en taalkunde onderzoekt door het prisma van technologische aberratie en niet-officiële culturen. Het project is geïnspireerd door het experimentele Engels van shanzhai T-shirts die worden gemaakt in China en worden verspreid over de hele wereld. Op basis hiervan wordt onderzocht hoe de taal van vervalsing, mimiek, hybriditeit en permutatie gebruikt wordt om zowel te genieten van de werking van mondiale hiërarchieën alsmede deze te onthullen. Door middel van een steeds groeiend archief aan poëzie-kledingstukken verkent Shanzhai Lyric het potentieel van verkeerde vertaling en onzin als het utopisch maken (of breken) van de wereld. Het project heeft eerder de vorm aangenomen van een poëzie-lezing, essay en installatie.